Ventspils novads, Puze

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.355547
Longitude: 22.057202

Dundagas apkārtnē no 1943.-1944.g. atradās vairākas koncentrācijas nometnes “Kaizervalde” filiāles, kurās bija ieslodzīti ap 6000 ebreji no dažādām Eiropas valstīm (tai skaitā Latvijas) un ap 1000 karagūstekņu un partizānu. Daļa nometnes “Dondagen” ieslodzīto ebreju nogalināti Puzes mežā netālu no kādreizējās pagasta valdes mājas.

Slepkavības vietā Puzē Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome 2008. g. uzstādīja pieminekli ar uzrakstu latviešu valodā: “Par piemiņu Dundagas koncentrācijas nometņu ieslodzītiem Latvijas un Eiropas ebrejiem, nogalinātiem šajā vietā un Amelē pie Rakupes 1941.gada jūlija beigās”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.