Talsu novads, Sabile

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.083215
Longitude: 22.487950

Nacistu karaspēks ienāca Sabilē 1941.g. 1.jūlijā, un jau uzreiz pēc tam tika uzsāktas pret ebrejiem vērstās akcijas – nodedzināta sinagoga un visi ebreji izvietoti vienā ēkā. 1941. g. 6. augustā ebrejus aizveda uz mežu (ap 7 km no Sabiles) un nošāva.

1985.g. slepkavības vietā uzstādīts akmens ar piemiņas plāksni latviešu un krievu valodā: “Šeit apbedīti 240 vācu fašisma terora upuri. Nogalināti 1941.g. 6.augustā.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Aļeksejeva O. Ebreji Sabilē 20. gs. pirmajā pusē. Pieejams: www.lu.lv/jsc/pilsetas/kurzeme/ebreji-sabile-20-gs-pirmaja-puse


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.