Talsu novads, Sukturi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.244099
Longitude:  22.619764

Nacistu karaspēks ienāca Talsos 1941.g. 1.jūlijā, un jau uzreiz tika uzsākta ebreju ierobežošana – īpašumu ekspropriācija, fiziski smaga darba norīkojumi u.c. Vairāki ebreji, kas uzskatīti par padomju aktīvistiem, tika uzreiz arestēti un nošauti. Masveida Talsu un apkārtnes ebreju slepkavošana notika vairāku akciju laikā, to veica vietējie pašaizsardzībnieki ar latviešu SD vienību “Arāja komandu” jūlijā un augustā dažādās vietās, kopā noslepkavojot ap 400 ebreju. Pirmā Talsu ebreju iznīcināšanas akcija notika Ķūļciema pagasta mežā, bet lielākā daļa Talsu ebreju nogalināti Sukturu mežā, kādreizējā leprozorija apkārtnē. Daļa Talsu pilsētas un Stendes pagasta ebreju nošauti Ruņķu ciema mežā.

Padomju laikos Sukturu mežā un Ķūļciema pagasta mežā nogalinātie pārapbedīti Sukturu meža Brāļu kapos, kur uzstādīts piemineklis ar uzrakstu krievu un latviešu valodā “Te ir nošauti un apbedīti cīnītāji par padomju varu 1919.g. Te ir apbedīti 2166 vācu fašistiskā terora upuri. 1941.-1945. g.” un E.Vēvera citātu “Mēs – cilvēces brālības granīta mūris – cementēts drausmu un ciešanu javā”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Grūbe A. Talsu ebreji. Talsi: Aleksandra Pelēča lasītava, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.