Skrundas novads, Skrunda

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.633233
Longitude: 22.055032

Skrundas pagasta ebreji nošauti 1941.g. jūlijā (pēc citiem datiem – augusta sākumā) mežā aiz Sumatas upes.

2007.g. slepkavības vietā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome pie Sumatas upes uzstādīja piemiņas akmeni ar divām Dāvida zvaigznēm un uzrakstu latviešu valodā: “Šajā mežā 1941.g. 7.augustā fašisti noslepkavoja ap 50 Skrundas un apkārtnes ebreju, t.sk. Katsko ģimeni.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.