Pāvilostas novads, Sakas pagasts

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.847484
Longitude: 21.199939

Pēc nacistu karaspēka ienākšanas Pāvilostā 1941.g. jūlijā tika uzsākti ebreju aresti un ieviesta virkne ierobežojumu – visiem ebrejiem bija jāpārceļas uz vienu ēku, jāvalkā dzeltena zvaigzne, jāveic piespiedu darbs u.c. Pāvilostas un tuvāko apdzīvoto vietu – Jūrkalnes un Sakas – ebreju masveida slepkavības akcija notika decembrī Grīņu dabas rezervāta mežā (ap 4 km no Sakas). To veica no Liepājas atbraukusī vācu SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību. Kopā nogalināti 68-80 ebreji.

Slepkavības vietā mežā padomju laikā uzstādīts neliels sarkana granīta piemiņas akmens ar uzrakstu latviešu valodā “Fašisma upuru kapi”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Tupesis M. Par Pāvilostas likteni un tās ebreju kapiem holokausta laikā.// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.