Rucavas novads, Rucava


Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.161932
Longitude: 21.137790

Nacistu karaspēks ienāca Rucavā 1941.g. jūnija beigās, un jau drīz pēc tam – jūnija pēdējās dienās – vācu SD komanda tuvējā mežā nošāva visus Rucavas ebrejus (10 cilvēkus).

Uzreiz pēc kara slepkavības vieta mežā norobežota ar kāršu žogu. 2006., pateicoties Eiropas Savienības finansiālajam atbalstam, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome tajā uzstādīja granīta akmeni ar melnu piemiņas plāksni, kuras uzraksts latviešu valodā vēsta: “Šajā vietā 1941.gada jūnija beigās vācu nacisti nogalināja 10 Rucavas ebrejus – Bornšteinu, Veinbergu ģimenes un Ichaku Brikmani.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.