Aizputes novads, Rokaiži

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.733394
Longitude: 21.655661

Nav skaidri zināmi Aizputes tuvumā (Apriķos, Kazdangā, Kalvenē u.c.) dzīvojušo ebreju slepkavības apstākļi. Iespējams, daļa no viņiem nogalināti 1941.g. vasarā  kopā ar “padomju aktīvistiem” Kazdangas pagasta mežā, netālu no pansionāta “Rokaiži”.

Slepkavības vietā pie pansionāta “Rokaiži” padomju laikā uzstādīts piemineklis ar uzrakstu latviešu valodā “Padomju pilsoņu noslepkavošanas vieta 1941.gadā”. Mūsdienās pie viena no kokiem uzstādīta arī simboliska piemiņas zīme ar Dāvida zvaigzni.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.