Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, piemineklis fašisma upuriem

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.999685
Longitude: 
22.011475

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Rumbas pagastā (ap 5-6 km no Kuldīgas) ir zināmas četras ebreju nošaušanas vietas, taču nav precīzi zināms upuru skaits un slepkavības apstākļi.

Rumbas pagastā ceļa Mežvalde-Ķūķciems malā (ap 3,5 km no tuvākās slepkavības vietas) 1988.g. uzstādīts piemineklis (tēlniece Inta Berga) visiem nacistu okupācijas laikā nogalinātajiem Kuldīgas iedzīvotājiem. Tā uzraksts latviešu un krievu valodā vēsta: “Mūžīga piemiņa Kuldīgas novada fašisma terora upuriem 1941-1945”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.