Kuldīgas novads, Rumbas pagasts III

Pieminekļa atrašanās vieta:
Latitude: 57.0087
Longitude: 22.0624

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Rumbas pagastā ir zināmas četras ebreju nošaušanas vietas, taču nav precīzi zināms upuru skaits un slepkavības apstākļi.

Vienā no slepkavības vietām Rumbas pagasta mežā (ap 7 km no Kuldīgas) padomju laikos uzstādīta koka piemiņas plāksne, kuras uzraksts vairs nav salasāms. 2006.g. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome blakus plāksnei uzstādīja melna granīta pieminekli ar uzrakstu latviešu valodā: “Šeit 1941.gada jūlijā fašisti noslepkavoja un apraka Kuldīgas ebrejus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.