Rojas novads, Kaltene

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.431548
Longitude: 22.810827

1941.g. jūlija sākumā, nacistu karaspēkam ienākot Valdemārpilī, sākās ebreju ierobežošana – īpašumu ekspropriācija, rīkojums par dzeltena apļa nēsāšanu u.c. Ap 50-60 darbaspējīgo pilsētas ebreju vīriešu tika nosūtīti kūdras rakšanas darbos Mežgravās (ap 5 km no Valdemārpils), kur 7.augustā nošauti. Pārējie ebreji arestēti jūlija beigās un izmitināti ēkās Kr.Valdemāra ielā, no kurām 26.jūlijā Talsu pašaizsardzībnieki viņus aizvesda uz mežu pie ceļa Jaunciems-Kaltene un nošāva (kopā ap 70 ebreju).

2008. g. slepkavības vietā mežā pie ceļa Jaunciems-Kaltene Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja melna granīta pieminekli ar divām Dāvida zvaigznēm un uzrakstu latviešu valodā: “Šajā mežā 1941. gada 26. jūlijā nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja 70 Valdemārpils ebreju sievietes, bērnus un sirmgalvjus.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Treiģe-Treide E., Prokopovičs Ē., Jēkabsons A. Valdemārpils ebreju kopienas liktenis un ebreju īpašuma ekspropriācija.//Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.