Dundagas novads, “Čiekuri”

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.544536
Longitude: 22.327039

Dundagas apkārtnē no 1943.-1944.g. atradās vairākas koncentrācijas nometnes “Kaizervalde” filiāles, kurās bija ieslodzīti ap 6000 ebreji no dažādām Eiropas valstīm (tai skaitā Latvijas) un ap 1000 karagūstekņu un partizānu. Daudzi ieslodzītie nomira nāvessodu un slikto dzīves apstākļu dēļ.

Daļa nometnes filiālēs mirušo apbedīti Čiekuros, kas pēc atsevišķām liecībām ir arī slepkavības vieta ebreju grupai, kura būvēja šaursliežu dzelzceļu Mazirbes virzienā.

1992.g. jūnijā, pateicoties novadpētnieces Jautrītes Freimutes iniciatīvai, Dundagas iedzīvotāji ebreju slepkavības un pārapbedīšanas vietā Čiekuros uzstādīja lielu, no koka darinātu Dāvida zvaigzni.  2007. g. oktobrī Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome tai blakus atklāja arī piemiņas akmeni ar divām Dāvida zvaigznēm un uzrakstu latviešu valodā “Dundagas nāves nometnēs 1943.-1944. gados iznīcināto 1200 Latvijas un Eiropas ebreju piemiņai”. Pieminekļa atklāšanā piedalījās pārstāvji no Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes, valdības un pašvaldības, kā arī Vācijas, Izraēlas, Slovākijas, Čehijas, Austrijas un Ungārijas vēstniecības.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ērglis Dz. Ventspils apriņķa Dundagas pagasta ebreju liktenis: 1941. g. vasara.// Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2004.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.