Neretas novads, Smiltaines kapsēta

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude:56.311675 
Longitude:25.509548

Precīzas ziņas par Holokausta norisi Neretā nav pieejamas. 1941.g. augustā daļa Neretas ebreju tika nogalināta Pilkalnē (ap 4 km no Neretas), bet daļa, iespējams, grants karjeros Ilzas (Ķišķu) kapsētas apkārtnē (ap 5 km attālumā no Neretas). Čigānu kalnā atsevišķi tika noslepkavota Cadoviču ģimene no Neretas kopā ar aptuveni 9 Mazkalnes ebrejiem.

Lielākā daļa upuru pēc kara pārapbedīti Jēkabpils ebreju kapsētā, bet atsevišķu upuru mirstīgās paliekas – Smiltaines kapsētā, kur 1980.g. uzstādīts sarkana granīta piemineklis cilvēka figūras formā (autors O.Feldbergs) ar uzrakstu latviešu valodā “Fašisma terora upuru piemiņai”.

Papildliteratūra:

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Lasmanis U. Holokausts Jēkabpils apriņķa pagastos.//Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.