Jēkabpils, Vecie ebreju kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.487
Longitude: 25.854

Sākoties nacistu okupācijai, 1941. g. jūlija sākumā Jēkabpils ebreji tika apcietināti un izvietoti divās apsargātās sinagogās. Jūlija beigās Jēkabpils un Krustpils “pašaizsardzībnieki” pārveda ebrejus uz Kūkām (ap 15 km no Jēkabpils), kur viņi kūdras fabrikas strādnieku barakās pavadīja aptuveni divas nedēļas. 10.augustā no Rīgas ieradusies latviešu SD vienība (“Arāja komanda”) Kūku purvā nošāva ap 418 ebreju.

1958. g. Kūku purvā nogalināto mirstīgās paliekas kopā ar Viesītē un Neretā nošauto ebreju paliekām tika pārapbedītas Jēkabpils Vecajā ebreju kapsētā, kur 1959.g. uzstādīts piemineklis – gaiša granīt stēla ar uzrakstu krievu valodā un jidišā “Mūžīga piemiņa bojāgājušajiem Jēkabpils, Viesītes, Neretas ebreju iedzīvotājiem, vācu okupantu nošautajiem 1941.g.”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Lasmanis U. Holokausts Jēkabpils pilsētā.//Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.
  • Lasmanis U. Holokausta upuri un izglābušies Jēkabpilī.//Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.