Jēkabpils, Ķeikāni

Slepkavības vieta:

Latitude: 56.489164
Longitude: 25.900235

Sākoties nacistu okupācijai, 1941. g. jūlija sākumā Jēkabpils ebreji tika apcietināti un izvietoti divās apsargātās sinagogās, taču 13 ebrejiem – Binderu ģimenei – izdevās no apcietināšanas izvairīties, tā kā ģimenes galva Joka Binders pirms kara bija iestājies Aizsargu organizācijā. Tomēr pēc mēneša visus 13 ebrejus nošāva Ķeikānu grants ieguves karjerā.

Pēc kara upuru mirstīgās paliekas pārapbedītas kopējā kapā Jēkabpils Vecajos ebreju kapos. Nošaušanas vietā nekāda norāde nav uzstādīta.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Lasmanis U. Holokausts Jēkabpils pilsētā.//Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.
  • Lasmanis U. Holokausta upuri un izglābušies Jēkabpilī.//Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.