Jēkabpils novads, pagrieziens uz Zasu

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.302487
Longitude: 25.936670

1941. g. jūlijā Biržu pagasta mežā vietējie “pašaizsardzībnieki” atrada ebreju bēgļu grupu, iespējams, no Lietuvas un nošāva pie ceļa Birži – Ilūkste pagrieziena uz Zasu.

Slepkavības vietā uzstādīts piemineklis ar uzrakstu latviešu valodā “Šajā vietā 1941.gada jūlijā fašistu rokaspuiši zvēriski noslepkavoja padomu pilsoņus” un L.Vāczemnieka rindiņām “Biedri, jums jāzin, ka saule vēl dzīva,/ biedri jums jāzin, ka dzimtene brīva.”

Papildliteratūra:

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Lasmanis U. Holokausts Jēkabpils apriņķa pagastos.//Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.