Valmiera, Brāļu kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.538986
Longitude: 25.434704

Nacistiskās Vācijas karaspēks ienāca Valmierā 1941. g. 5. jūlijā, un jau dažas dienas vēlāk tika uzsākti ebreju aresti. Jūlija vidū uz Valmieru tika atvesti arī apriņķa pagastos arestētie ebreji. Holokausta gaita Valmierā nav skaidri zināma. Valmieras un tās apriņķa ebreji noslepkavoti vairāku akciju laikā jūlijā un augustā kādreizējā šautuvē Ķelderlejā (ap 4 km no Valmieras), Valmiermuižas cietuma tuvumā un Iršuparka mežā (ap 1 km no Valmieras). 1942.g. pavasarī aiz Valmieras pagasta nama nošauti arī ap 30 Ukrainas ebreji. Nošaušanu realizēja vācu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem policistiem.

1985.g. ar mērķi pārapbedīt padomju karavīrus un nacistiskā terora upurus Valmierā atklāti Brāļu kapi; atsevišķi, iezīmējot vietu ar granīta plāksni un ābeli, pārapbedīti ebreji – vieta tiek dēvēta par “Zelta Ābeli” un ietilpst kopējā Brāļu kapu memoriāla ansamblī.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Valmieras apriņķī (1941. gada vasara – rudens).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.