Apes novads, Meža kapi

Slepkavības vieta:

Latitude: 57.517745
Longitude: 26.702323

Nacistu karaspēks ienāca Apē 1941.g.11.jūlijā un jau tajā pašā dienā vietējie pašaizsardzībnieki Jašu priedājā nogalināja 11 Apes iedzīvotājus –”padomju aktīvistus” –, to vidū arī divas ebrejietes Ciļu Ratutu un Annu Gruziņu. Drīz pēc tam visi pilsētas ebreji tika arestēti. Ebreju masveida slepkavības akcija notika 13. augustā, kad visi arestētie ebreji tika aizvesti pie Krustceļa (Meža) kapiem (ap 3 km no Apes), kur latviešu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem viņus nošāva (kopā ap 96 ebrejus).

Upuri no slepkavības vietas pie Krustceļa (Meža) kapiem pārapbedīti Apes Brāļu kapos; slepkavības vietā nekādas piemiņas zīmes nav.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.