Alūksnes novads, Alūksnes Brāļu kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.423471
Longitude: 27.053827

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Alūksnē 1941. g. jūlijā visi pilsētas ebreji tika arestēti. 12.augustā vācu SD vienība (“Arāja komanda”) ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību arestētos ebrejus kopā ar citu tautību upuriem konvojēja uz Siseņu priedāju pie Alūksnes robežas un nošāva.

60-ajos gados upuri no slepkavības vietas Siseņu silā tika pārapbedīti Alūksnes Brāļu kapos, kur uzstādīts piemineklis – skulptūra, kas simbolizē mātes tēlu – un piemiņas plāksne ar O.Vācieša citātu krievu valodā: “Sirdīs uz vēstures lappusēm, pieminekļu granītā – mūžīga slava tava.” Uz vienas no citām Brāļu kapu piemiņas plāksnēm krievu valodā minēts: “Šeit apglabāti 167 Alūksnes rajona mierīgie iedzīvotāji, fašistiskā terora upuri – bērni, sievietes, sirmgalvji”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.