Rīga, Jaunie ebreju kapi, piemineklis Eglaines ebrejiem

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.988553
Longitude: 24.207555

1941. g. jūlijā Eglainē netālu no Skolas ielas vietējie pašaizsardzībnieki nošāva 12-15 Eglaines ebreju.

1950.g. izdzīvojušo radinieku iniciatīvas rezultātā mirušie pārabpedīti Jaunajā ebreju kapsētā Rīgā, uzstādot melnu granīta obelisku ar uzrakstu jidišā, kurā minēti mirušo vārdi: “Mani mīļie neaizmirstamie bojā gājušie. Dārgie vecāki, brāļi un māsas Meijers, Ella-Debora, Ichaks, Jehuda, Ciļa, Hanna, Berta, Sara Jakobsoni un draugi Abraham Gellerman ar ģimeni, Jehuda Leib-Haimovičs ar ģimeni, Abrams Falkins ar ģimeni. 1941.gada jūlijs.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Ročko J. Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.