Rugāju novads, Smilšu kalns

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.990557
Longitude: 27.196450

Līdz ar nacistu karaspēka ienākšanu Rugājos 1941.g. jūlijā tika uzsākti ebreju aresti. Augusta sākumā visi arestētie Rugāju un tuvākās apkaimes (Bērzpils, Baltinavas u.c.) ebreji tika aizvesti pie Smilšukalna (ap 5 km no Rugājiem), kur vācu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem viņus nošāva.

Padomju laikā slepkavības vietā pie Smilšukalna uzstādīts melna granīta piemineklis ar uzrakstu latviešu un krievu valodā: “Mūžīga piemiņa fašisma terora upuriem 1941– 1945”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Holokausts Latvijas provincē: Abrenes apriņķis.// Holokausta pētniecības problēmas Latvijā, Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.