Rēzeknes novads, Barku kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.336589
Longitude: 27.556962

Līdz ar nacistisko okupāciju Kaunatā 1941.g. jūlija beigās tika arestēti visi pagasta ebreji. Pēc dažām dienām tika uzsāktas nošaušanas akcijas, kas turpinājās līdz pat septembrim. To laikā vietēji pašaizsardzībnieki nošāva ap 100 ebreju. Zināmas divas slepkavības vietas – viena netālu no Barku kapiem, otra – pie Rāznas ezera.

Slepkavības vietā netālu no Barku kapiem Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome 2007.g. uzstādīja granīta pieminekli ar Dāvida zvaigzni un uzrakstu latviešu valodā “Nacisma upuriem – 1941.g. augusta sākumā nogalinātiem Kaunatas un apkārtnes ebrejiem”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.