Rēzeknes novads, Malta, Baldas mežs

 

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.286
Longitude: 27.214

Nacistu karaspēks ienāca Maltā 1941. g. 4. jūlijā un uzreiz uzsāka ebreju iznīcināšanu. Daļa Maltas ebreju tika nošauti kopā ar vietējās apkaimes – Silenes un Pīgožņu – ebrejiem Baldenes (Baldas) mežā jūlija beigās, bet masveidīgākā Maltas ebreju slepkavība notika septembra beigās pagrabā netālu no Kultūras nama (1.maija ielā nr.76.), tās laikā nošauti ap 200 ebreju.

Slepkavības vietā Baldenes mežā 2004.g. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome atklāja melna granīta pieminekli ar Dāvida zvaigzni un uzrakstu latviešu un angļu valodā “Maltas, Silenes un Pīgožņu ebreju piemiņai, kurus šajā vietā no 1941. gada jūlija līdz septembrim noslepkavoja nacistiskie okupanti un viņu vietējie palīgi”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.