Krāslavas novads, Veckaplava

Slepkavības vieta:

Latitude: 55.86744
Longitude: 26.998187

Nacistu okupācijas laikā Daugavas krastā aiz Ebreju kapiem nošauti 15-18 Kaplavas pagasta ebreji. Pārējo pagastā dzīvojušo ebreju liktenis nav zināms.

Mūsdienās slepkavības vietā nekādas piemiņas zīmes nav.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.