Krustpils novads, Asotes Ebreju kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.493333
Longitude: 25.916389

1941. g. jūlija sākumā sākās ebreju masveida aresti Krustpilī. Iesākumā ebreji tika ieslodzīti lopkautuvē, bet pēc dažām dienām daļu no ebrejiem pārveda uz Krustpils cukurfabriku pilsētas nomalē un Jauno muižu (ap 4km no Krustpils), pārējos – uz bijušās Krustpils ebreju skolas telpām (Rīgas ielā 182), kur izveidojās nosacīts geto. 1941. g. 1. augustā visus ieslodzītos ebrejus nošāva no Rīgas atbraukusī SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem un policistiem bijušajā Latvijas armijas Latgales artilērijas pulka šautuvē Kaķīšu kūdras purvā (ap 5–6 km no Krustpils). Turpat – Kaķīšu mežā – 1941.g. 1.augustā nošāva arī atvestos Gostiņu un Pļaviņu ebrejus, bet 1942.g.- Reiha ebrejus.

1958. g. nogalināto Kaķīšu mežā Krustpils, Pļaviņu un Gostiņu, kā arī Rietumeiropas ebreju mirstīgās atliekas, kā arī nošautos Zīlānu un Krustpils pagasta “Daukstes” viensētas ebrejus pārapbedīja Asotes Ebreju kapsētā. Pārapbedīšanas vietā uzstādīts piemineklis, uz kura ir uzraksts krievu valodā un jidišā: “Mūžīga piemiņa bojāgājušajiem Krustpils un Pļaviņu ebreju iedzīvotājiem, kurus vācu okupanti nošāva 1941. gadā”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ērglis Dz. Holokausts un ebreju īpašumu ekspropriācija Krustpilī.// Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.