Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Mežvalde

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.999956
Longitude:  22.006301

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Rumbas pagastā ir zināmas četras ebreju nošaušanas vietas, taču nav precīzi zināms upuru skaits un slepkavības apstākļi.

Vienā no slepkavības vietām Rumbas pagastā, mežā netālu no Mežvaldes (ap 6 km no Kuldīgas) padomju laikos uzstādīta piemiņas zīme no gaiša ķieģeļa ar plāksni, kuras uzraksts latviešu un krievu valodā vēsta: “Šeit 1941. – 1945. gadam fašisti noslepkavoja 600 cilvēkus.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.