Kuldīgas novads, Rumbas pagasts II

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.010010
Longitude: 22.064221

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Rumbas pagastā ir zināmas četras Kuldīgas ebreju nošaušanas vietas, taču nav precīzi zināms upuru skaits un slepkavības apstākļi.

Vienā no slepkavības vietām Rumbas pagasta mežā padomju laikos uzstādīta sarkana ķieģeļa piemiņas zīme ar uzrakstu latviešu un krievu valodā: “Šeit 1941. – 1945. gadam fašisti noslepkavoja 360 cilvēkus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.