Kuldīgas novads, Padures pagasts, Vecās skolas rajons I

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.016966
Longitude: 
21.938213

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Padures pagastā mežā netālu no “Vecās skolas” (ap 3-4 km no Kuldīgas) ir zināmas divas ebreju nošaušanas vietas, taču nav precīzi zināms upuru skaits un slepkavības apstākļi.

Vienā no nošaušanas vietām mežā netālu no “Vecās skolas” padomju laikā uzstādīts piemineklis – akmens ar plāksni, kuras uzraksts latviešu valodā vēsta: “Šeit 1941 – 1945 fašisti noslepkavoja 200 cilvēku”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.