Kuldīgas novads, Padures pagasts, Krāču mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.978666
Longitude: 21.868946

Nacistu karaspēks ienāca Kuldīgā 1941.g. 1.jūlijā. Jau nākamajās dienās tika izdota virkne rīkojumu, kas ierobežoja ebreju dzīvi pilsētā, un arestēti vairāki simti ebreju. Kuldīgas ebreju masveida slepkavošanu uzsāka jūlija vidū SD vienība kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību un turpināja līdz augusta sākumam dažādās vietās. Krāču mežā Padures pagastā, kas ir viena no slepkavošanas vietām, no Rīgas atbraukusī latviešu SD vienība “Arāja komanda” nošāva vairāk nekā 300 ebreju.

Slepkavības vietā Krāču mežā padomju laikā uzstādīta piemiņas plāksne ar uzrakstu uz latviešu un krievu valodā: “Šeit no 1941. – 1945. gadam fašisti šāva padomju cilvēkus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.