Kandavas novads, Ebreju kapi

Slepkavības vietas atrašanās vieta:

Latitude: 57.023322
Longitude: 22.752423

Līdz ar nacistu okupāciju Kandavā 1941. g. jūlijā tika uzsākta ebreju ierobežošana – fiziski smaga darba, dzeltenās zvaigznes nēsāšanas rīkojumi u.c. Ebreji tika padzīti no pilsētas uz nomali – “Dimžas” viensētas apkārtni. Masveida slepkavības akcija notika augustā, kad visus ebrejus sapulcēja Kandavas sinagogā, no kuras aizveda uz Elku mežu (ap 6 km no Kandavas) un nošāva (kopā ap 68 ebreju). Atsevišķi noslepkavota Kandavas ebreju grupa (10-15 cilvēku), kas līdz augusta beigām izmantota saimniecības darbos. Iespējams, viņi nošauti Kandavas Ebreju kapos.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.
  • Korba A. Ebreji Kandavā. Pieejams: http://www.lu.lv/jsc/pilsetas/kurzeme/ebreji-kandava/


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.