Aizputes novads, Aizpute, Dzirkaļi

Piemiņas vietas atrašanās vieta:

Latitude: 56.689919
Longitude: 21.634045

Nacistu karaspēks ienāca Aizputē 1941.g. 28.jūnijā. Jau jūlija sākumā Dzirkaļu mežā un pilsētas parkā tika nošauti atsevišķi ebreji, bet pārējie pilsētas un tuvākās apkārtnes ebreji tika arestēti un izvietoti divās pilsētas sinagogās. Ebreju masveida slepkavošana notika divu akciju laikā. Pirmajā akcijā 24.jūlijā Lažas pagasta Padures priedulājā vietējie pašaizsardzībnieki nošāva 39 Aizputes ebrejus. Otrā slepkavības akcija notika 27. oktobrī, kad no Liepājas atbraukusī vācu SD vienība mežā netālu viensētas “Dzirkaļi” (ap 3 km no Aizputes) nošāva 386 ebrejus.

Slepkavības vietā mežā netālu no viensētas “Dzirkaļi” muzejs “Ebreji Latvijā” uz viena no kokiem 2007.g. uzstādīja simbolisku piemiņas zīmi ar Dāvida zvaigzni. Ebreju mirstīgās atliekas pēc kara no slepkavības vietas pārapbedītas Aizputes Misiņkalna kapos.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Treija R. (red.). Aizputnieku stāsti par ebrejiem. Tradīciju burtnīca. Rīga: Starpnozaru mākslas grupa Serde, 2008.
  • Vīksne R. Holokausts Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.