Kandavas novads, Elku mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.077054
Longitude: 22.730107

Līdz ar nacistu okupāciju Kandavā 1941. g. jūlijā tika uzsākta ebreju ierobežošana – fiziski smaga darba, dzeltenās zvaigznes nēsāšanas rīkojumi u.c. Ebreji tika padzīti no pilsētas uz nomali – “Dimžas” viensētas apkārtni. Masveida slepkavības akcija notika augustā, kad visus ebrejus sapulcēja Kandavas sinagogā, no kuras aizveda uz Elku mežu (ap 6 km no Kandavas) un nošāva (kopā ap 68 ebreju).

Padomju laikā slepkavības vietā Elku mežā uzstādīts piemineklis-  trīs akmens bluķi ar uzrakstu “568 fašisma upuri. 1941.gads”, bet 2005.g., izcērtot mežu, piemineklis bojāts. 2007.g. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu slepkavības vietā uzstādīja jaunu pieminekli ar uzrakstu “Šajā mežā 1941.gada jūlijā nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja Kandavas ebrejus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Kuldīgas apriņķī.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.
  • Korba A. Ebreji Kandavā. Pieejams: http://www.lu.lv/jsc/pilsetas/kurzeme/ebreji-kandava/


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.